ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ห้องประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ชั้น ๑๐ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ

เชิญร่วมเสวนา "สายใย สัมพันธ์ เกื้อกูล : มนุษย์ จิตวิญญาณ ธรรมชาติ" 28

แก้ไขล่าสุด tik-yaem เมื่อ 5 - 4 - 2010 16:31

เสวนา
“สายใย สัมพันธ์ เกื้อกูล : มนุษย์
จิตวิญญาณ ธรรมชาติ”


วันพุธที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓
ที่ห้องประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ชั้น ๑๐
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ


กำหนดการ
    ๐๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน
    ๐๙.๐๐ น.    ภาวนาเปิดการเสวนา
    ๙.๑๕ – ๙.๔๕ น.    ศึกษาสารวันสันติภาพสากลประจำปี ๒๕๕๓

                          โดย คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อำนวยการ ยส.

๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.   พัก รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  เสวนา “สายใย สัมพันธ์ เกื้อกูล :

มนุษย์ จิตวิญญาณ ธรรมชาติ”
                               ร่วมเสวนาโดย   คุณสุนทร  วงศ์จอมพร
                               ผู้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โดย

                           ผ่านพิธีกรรมของชาวบ้าน เพื่อคืนความศักดิ์สิทธิ์

                           ให้กับธรรมชาติ

                                       และ ผศ.ยงยุทธ จรรยารักษ์ อาจารย์พิเศษภาควิชา

                            พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                ดำเนินการเสวนาโดย คุณชื่นสุข   อาศัยธรรมกุล

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.   ซักถาม / แบ่งปันประสบการณ์

“ขณะที่จิตวิญญาณเรียกร้อง  ธรรมชาติคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด

แต่เรามีความกลัวว่า ชีวิตจะไม่สะดวกสบาย ธรรมชาติก็เลยค่อยๆ หายไป....”
                                                (อ.ยงยุทธ   จรรยารักษ์)

สอบถามข้อมูล/ แจ้งชื่อเข้าร่วมเสวนาได้ที่ : ยส. โทร. ๐-๒๒๗๗-๔๖๒๕, ๐-๒๒๗๕-๗๗๘๓

โทรสาร ๐-๒๖๙๒-๔๑๕๐  อี-เมล์  jpthai@jpthai.org
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม