ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เชิญร่วมงานสัมมนา เวทีความร่วมมือ ธุรกิจเพื่อสังคม พลังขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00 น. - 17.30 น.


                                                                30   มิถุนายน    2553

 

เรียน      ท่านผู้มีเกียรติ

เรื่อง      เชิญร่วมงานสัมมนา เวทีความร่วมมือ ธุรกิจเพื่อสังคม   พลังขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย

 

              ตามที่รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ประกอบกับก่อนหน้านี้ สถาบันภาคเอกชน 3 สถาบันประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทยได้มีการเสนอแนวทางฟื้นฟูประเทศไปยังภาครัฐบาลแล้วนั้น

              หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในฐานะสถาบันสื่อที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเข้ากับภาคสังคม เล็งเห็นในความสำคัญที่จะร่วมผลักดันและส่งเสริมแผนปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นวาระระดับประเทศ โดยมียุทธศาสตร์หลักเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาคธุรกิจ และ ภาคสังคม ด้วยแนวคิด Hybrid Value Chain ที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่มีเป้าหมายลูกผสมหรือเป็นนวัตกรรมสังคมและธุรกิจได้ยั่งยืนทั้งสองฝ่าย  

             หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จึงร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งถือเป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม จัดสัมมนาหัวข้อ ธุรกิจเพื่อสังคม : พลังขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2553   เวลา 08.00 น.   - 17.30 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1-2   โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในระดับนโยบายที่นำเสนอโดยภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ที่พร้อมจะสะท้อนถึงการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตเพื่อก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นให้บรรลุเป้าหมาย กับการสัมมนายิ่งใหญ่ในรอบปี   พบกับ   6 ผู้นำภาคธุรกิจ กับ ผู้นำภาคสังคม ขึ้นเวทีประกาศพันธกิจ ธุรกิจเพื่อสังคม   พลังขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย “Partnership for Thailand Reform”  

              โอกาสนี้เป็นครั้งแรกที่ ผู้นำประเทศ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ปรากฏตัวในฐานะ ผู้ฟัง ก่อนกล่าวปาฐกถา ภาคธุรกิจ : พลังหลักขับเคลื่อนประเทศไทย ถึง กลไกรัฐกับการสนับสนุนภาคธุรกิจเกื้อกูลสังคม โดย อภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จับตาอนาคตประเทศไทยวันพรุ่งกับนักเศรษฐศาสตร์สายพันธุ์รักชาติ   ดร.สมชัย จิตสุชน , ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ , ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ ที่จะมาเขย่าวิสัยทัศน์รัฐบาลผ่านวงเสวนาหัวข้อ ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อปฏิรูปประเทศไทย

            หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากท่านเข้าร่วมงาน โดยท่านสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ suree_s@nationgroup.com   หรือโทรศัพท์ 087-075-9338 , 087-511-3381,02-338-3384 ภายในวันจันทร์ ที่   5 กรกฎาคม 2553   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากเต็มตามจำนวนขออนุญาตปิดรับสมัคร

         เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเชิญร่วมงาน   มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

                                                               

 สำนักงานติดต่อ

  สุรีย์ ศิลาวงษ์

  ผู้ประสานงาน

                                                                     

 


----------------------------------------------------------------------------------
This message contains confidential information and is intended only for the individual named.
If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail.
Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and
delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or
error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors
or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.
If verification is required please request a hard-copy version.
Nation Multimedia Group Public Company Limited,1854 Bangna-Trad road,
Bangna,Bangna,Bangkok,Thailand , www.nationgroup.com
---------------------------------------------------------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม