ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2553 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ราชดำริ

โครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดงานสัมมนาใหญ่ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” ในวันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2553 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ราชดำริ ร่วมส่งเสริมผลักดันและปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักในคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง พร้อมติดตามรับฟังมุมมอง และหาโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาชาติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี, นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น เพื่อหาทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด สอบถามข้อมูลโทร. 0-2541-7846 ,084-655-5000 หรือเว็บไซต์ www.thaigoodgovernance.org
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม