ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 28 ก.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพฯ

กมธ. 2 สภา เตรียมจัดสัมมนา ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พุธที่ 28 ก.ค. นี้

21 ก.ค. 53 -           คณะกรรมาธิการ 2 สภา ร่วมกัน จัดสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... “  ในวันพุธที่ 28 ก.ค. นี้ หวังระดมความคิดเห็นของทุกฝ่ายมาประมวลในการพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด

นายอนันต์ วรธิติพงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการการสื่อสารฯ กับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา  ร่วมกับคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร จัดการสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... “  ในวันพุธที่ 28 ก.ค. นี้  ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นักวิชาการ และนักสื่อสารมวลชน ได้แสดงความเห็น และรับทราบถึงที่มาของ ร่าง พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ รวมทั้งระดมความคิดเห็นร่วมกันของทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การประมวลในการพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขในชั้นกรรมาธิการฯ วุฒิสภา

อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าหลังการเปิดสมัยประชุมในวันที่ 2 ส.ค. นี้ จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของ            2 สภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เนื่องจากทุกฝ่ายต่างเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้  มีความสำคัญกับประชาชน และสื่อสารมวลชน ที่จะต้องได้รับผลกระทบจาก ร่างพระราชบัญญัติ   ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้มาประกอบการพิจารณาด้วย

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

  เรณู  เขมาปัญญา  /  ข่าว

  เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ/ เรียบเรียง

 

 


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก