ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวทีเรื่อง “การปิดสถานีวิทยุชุมชนภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน”

Activity Date: 
Wed, 2010-07-14 13:00

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ร่วมกับ ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ (www.media4democracy.com)

๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณไพโรจน์ พลเพชร* ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ

๑๓.๑๕-๑๓.๔๐ น. แถลงผลการศึกษา กรณีการจับกุมดำเนินคดีและสั่งปิดสถานีวิทยุชุมชนภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดย คปส. ภายใต้โครงการเฝ้าระวังการแทรกแซงวิทยุชุมชน (Community Radio Watch)

๑๓.๔๐-๑๕.๔๕ น. การสัมมนาโต๊ะกลม “ชะตากรรมวิทยุชุมชนภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กับกระแสการปฏิรูปสื่อ”
วิทยากรนำประเด็น
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พล.ท.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ หัวหน้าส่วนกิจการพลเรือน ศอฉ.

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กทช.
นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ประธานอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รศ.ดร.สุรัตน์ เมธีกุล ประธานคณะทำงานวิทยุกระจายเสียงชุมชน
นายกฤษณพร เสริมพาณิชย์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
พล.ต.ต.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบช.ก. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชน และประธาน คปส.
อ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม ม.มหิดล
รศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ประธานคณะทำงานปฏิรูปสื่อ
นายวิชาญ อุ่นอก เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย

ดำเนินรายการ คุณสุภิญญา กลางณรงค์ รองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ

๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น. กล่าวขอบคุณและปิดงาน
โดย อ.วราภรณ์ แช่มสนิท รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก