ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น.ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

ขอเชิญร่วมเปิดตัว "สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ" และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จะจัดให้มีการสัมมนาเปิดตัวสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ขึ้นในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. รวมทั้งมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน “การออกแบบเพื่อนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม” และ “อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางล้อ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์


ทั้งนี้ ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว ส่งแบบตอบรับหรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://164.115.5.161/limesurvey/index.php?sid=13972&newtest=Y&lang=th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวกมลีพร สงสกุล โทร. 0-2160-5430-7 ต่อ 503ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก