ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 ณ ชั้น 17 บจก.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพฯ พาณิชย์ ถ.สุรศักดิ์

เสวนา "CSR & Global Compact ต่อวิสาหกิจ+นักวิชาชีพเพื่อธุรกิจยั่งยืน&qu

ขอ เรียนเชิญร่วมงานเสวนารายเดือนครั้งที่ 97 "CSR & Global Compact ต่อวิสาหกิจ+นักวิชาชีพเพื่อธุรกิจยั่งยืน"
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 ณ ชั้น 17 บจก.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพฯ พาณิชย์ ถ.สุรศักดิ์

เรียน     สมาชิก SVN และผู้สนใจ

เนื่องด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดงานเสวนาวิชาการครั้งที่ 97 ในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น จึงทำหนังสือนี้มาเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานในฐานะแขกรับเชิญ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:  

กำหนดการ   
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนาและแสดงปาฐกถา “CSR สำหรับวิสาหกิจยุคใหม่: แนวโน้มระดับโลก”  ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:45 CSR ที่แท้ และบทบาทของ UN Global Compact ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิฯ และผู้แทน UN Global Compact ในประเทศไทย  
14:45 กรณีศึกษา CSR ที่ทำได้จริง บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ คุณสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.)  
15:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:30 การอภิปราย “CSR ทำได้ทั้งระดับบริษัทข้ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่ และ SMEs”

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ อาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย
คุณกนก อภิรดี Chairman-Corporate Stategic Committee Green tremd Co.,LTD (Property & Funding)
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิฯ และผู้แทน UN Global Compact ในประเทศไทย  

17:00 ปิดการเสวนา (วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดแจ้งตอบรับคำเชิญกลับทางโทรสาร (02.295.1154) โทร.0.2295.3171 คุณปิยะดา หรือ
Email: info@thaiappraisal.org ภายในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม ศกนี้ จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก