ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ/บรรยายพิเศษ โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.


 จาก: Chinese Studies Program asia.thammasat uni. <chinesestudies.asia.tu@gmail.com>
วันที่: 24 ตุลาคม 2553, 19:14
หัวเรื่อง: ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ/บรรยายพิเศษ โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.
ถึง: 

เรียน ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ / บรรยายพิเศษ 

        ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาและบรรยายพิเศษจีนศึกษา

 

      1.    สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เฟ่ย เสี้ยวทงกับชนบทจีนศึกษา”

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 12.00 น.

          สถานที่ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1  

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

     2.    จัดบรรยายพิเศษเรื่องนามนั้นสำคัญไฉน : ชื่อบุคคลและสถานที่ในเรื่องสามก๊ก

         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 12.00 น.

         สถานที่ ห้องประชุมบุญชู  โรจนเสถียร  ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1   

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 
นิภาพร เหมือนวงศ์
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.
02-564-5000-3 ต่อ 117
หรือ 081-830-9610

ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ / บรรยายพิเศษจีนศึกษา
…………………………………………………………………………………
……………………………………………..
ท่านสนใจเข้าร่วม 5สัมมนาวิชาการ “เฟ่ย เสี้ยวทงกับชนบทจีนศึกษา”

สังคมวิทยาชนบทจีน ”

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 - 12.00. น. ณ
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับ
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ
สมาคมสังคมวิทยาชนบทแห่งเอเชีย
และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และเปิดตัวแนะนำหนังสือแปล “ พื้นถิ่นแผ่นดินจีน :

5บรรยายพิเศษ “ นามนั้นสำคัญไฉน : ชื่อบุคคลและสถานที่ในเรื่องสามก๊ก ”
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ
ห้องประชุมบุญชู  โรจนเสถียร
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ชื่อ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
มือถือ

โทรสาร
Email

2. ชื่อ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์

โทรสาร

Email

โปรดส่งใบตอบรับเพื่อลงทะเบียน โทรสาร 02-564-4777
อีเมล์ ChineseStudies.asia.tu@gmail.com , prasia.tu@gmail.com หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
โทร 02-564-5000-3 ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.asia.tu.ac.th/

จัดโดย โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก