ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 27 ตุลาคม นี้ เวลา 08.00 - 16.30 น.ณ โรงแรมบ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

กมธ.วุฒิสภา ลงพื้นที่ จัดสัมมนาเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

21 ต.ค. 53        ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เผย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาทนายความ จัดสัมมนา เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อมหวัง เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและเจ้าพนักงานของรัฐ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 27 ต.ค นี้

        นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวว่าวันพุธที่ 27 ตุลาคม นี้ เวลา 08.00 16.30 น. กมธ.จะร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาทนายความ จัดสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อมณ โรงแรมบ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและเจ้าพนักงานของรัฐ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ การรักษา การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดเชิงป้องกัน การแก้ไขปัญหาและรวมทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยสันติ

นายสุรชัย กล่าวด้วยว่า ในการสัมมนาดังกล่าวตนจะปาฐกถาพิเศษเรื่อง มาตรการทางสังคมกับการจัดการสิ่งแวดล้อม จากนั้น จะเป็นการอภิปรายเรื่อง ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายปรีชา  เจี๊ยบหยู โครงการอนุรักษ์ชุมชนบ้านลมทวน นายวิสูตร  นวมศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายปัญญา  โตกทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง นายสุภัทร  ผลอินหอม กำนันตำบลวัดประดู่ และนาสาวกานดา  พาเจริญ เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

 

 

                                                                อัญชิสา  จ่าภา    ผู้สื่อข่าว

                                                        มันทนา  ศรีเพ็ญประภา        เรียบเรียง ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก