ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

18 พ.ย. 2552 เวลา 08.30-16.40 น.ณ ห้อง Grand Hall 2 โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

กมธ.วุฒิสภาร่วมกับ 2 กระทรวงจัดสัมมนาเรื่อง ขีดความสามารถของอปท.ในการจัดการน้ำเสียชุมชน

11 พ.ย. 52               ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เผย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย จัดสัมมนาเรื่องขีดความสามารถของอปท.ในการจัดการน้ำเสียชุมชนหวัง รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 พ.ย. นี้

                นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวถึงการจัดสัมมนาเรื่องขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสียชุมชนที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน นี้ว่า กมธ.ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย จัดสัมมนาเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อศึกษา รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะระดมความเห็น ประสบการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และเพื่อเพิ่มความตระหนักในภารกิจในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพของอปท.ในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้แก่อปท.ด้วย

                ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวต่อไปว่าการจัดสัมมนาเรื่องดังกล่าวจะมีขึ้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.40 น.ณ ห้อง Grand Hall 2 โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร โดยมีศ.พิเศษ ประสพสุข  บุญเดช ประธานวุฒิสภา เปิดการสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                อัญชิสา  จ่าภา         ผู้สื่อข่าว

                                                                                                                มันทนา  ศรีเพ็ญประภา          เรียบเรียง

 


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก