ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันที่ 18 พ.ย. 52 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสวนาวิชาการ “ด้วยใจรักนักอ่านหนัง”

Activity Date: 
Wed, 2009-11-18 13:00

 

เสวนาวิชาการ “ด้วยใจรักนักอ่านหนัง” ครั้งที่ 1
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการด้วยใจรักนักอ่านหนังครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 พ.ย. 52 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องที่เสวนาในครั้งนี้มี 2 เรื่อง ได้แก่
1. “รองเท้าแก้วของเหมยลี่: เพศสถานะ ชาติพันธุ์ และชนชั้นใน
รถไฟฟ้ามาหานะเธอ”
นำเสวนาโดย อาจารย์นัทธนัย ประสานนาม

2. “รักแห่งสยามกับบทละครโรมานซ์ของวิลเลียม เชกสเปียร์”
นำเสวนาโดย อาจารย์ธงรบ รื่นบรรเทิง

 

http://www.readjournal.org/2009/11/filmrea/--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก