ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอโนมา 1-3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ


งานสัมมาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 อุตสาหกรรม
ICT Industry Summit 2009 – Logistics Industry Summit
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องอโนมา 1-3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
blank
คลิก เข้าร่วมการสัมมนา
blank
08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 น. 


กล่าวเปิดงาน และ การปาฐกถาพิเศษ นโยบายด้านไอทีต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์
โดย ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
09.15 น. 


การปาฐกถาพิเศษ โอกาสของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยสู่ระดับโลก
โดย คุณธีระพงษ์ สุทธินนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
09.45 น. 



สนทนา ไอซีที CEO สัญจร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันแนวใหม่
โดย คุณพันธุ์ฑิตต์ สิรภพธาดา ผู้ดำเนินรายการวิทยุ IT CEO FM 96.5 อ.ส.ม.ท.
คุณวิชัย วรวนาวงศ์ ผู้ดำเนินรายการคลื่น 96.5 รายการ “CEO Vision”
10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชมส่วนแสดงเทคโนโลยี
11.00 น. 



การเสวนา อนาคตทางเลือกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย และการแข่งขัน
โดย คุณวิทูร หวังสงวนกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด
คุณพันธุ์ฑิตต์ สิรภพธาดา ผู้ดำเนินรายการวิทยุ IT CEO FM 96.5 อ.ส.ม.ท.
12.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมส่วนแสดงเทคโนโลยี
13.30 น. 


การถ่ายทอดประสบการณ์พิเศษจากผู้ประกอบการยุคใหม่
โดย ตัวแทนจากนครชัยแอร์ และ ลิ้มจี่เซง
คุณวิชัย วรวนาวงศ์ ผู้ดำเนินรายการคลื่น 96.5 รายการ “CEO Vision”
14.30 น.  กิจกรรม ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยไอซีที
15.30 น.  รับประทานอาหารว่าง ชมส่วนแสดงเทคโนโลยี

หมายเหต
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
blank

--
http://www.pridiinstitute.com
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก