ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้อง 705 ชั้น 7 อาคารศูนย์ศึกษาสาทรธานี (อาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต เขตสาทร

งานเผยแพร่บทวิเคราะห์ และการสำรวจความคิดเห็นปัญญาชนนักวิชาการและนักธุรกิจ 
          เรื่อง  “ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการลงทุน กรณีความขัดแย้งไทย-กัมพูชา และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา” จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต
          ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 -15.30 น.
          ณ ห้อง 705 ชั้น 7 อาคารศูนย์ศึกษาสาทรธานี (อาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต เขตสาทร

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 13.30 – 15.00 น. เผยแพร่บทวิเคราะห์ และความสำรวจความคิดเห็นปัญญาชนนักวิชาการและนักธุรกิจ
เรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการลงทุน กรณีความขัดแย้งไทย-กัมพูชา และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา”
โดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ และคณะ

เวลา 15.00 – 15.30 น. ซักถาม และสรุปการสัมมนา

          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
          ติดต่อนางนุชนารถ อำนาจบุดดี นางอุไร เครือตา และนางสาวจุฑาทิพ ลือเลิศยศ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ)
          โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 1238, 1239 และ 1251 โทรสาร 02-533-9695 
          Email: nidecon@hotmail.com; urai39@hotmail.com; juthatip.lue@gmail.com


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.healthstation.in.th/index1.html
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/
http://gotoknow.org/blog/krunoppol/
http://baankruaeed.wordpress.com/
http://ngaochan.hi5.com/
http://www.oknation.net/blog/subaltern
http://gotoknow.org/migrantworkers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก