ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันที่ 14 - 15 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ อาชีพสร้างรายได้ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ

ระหว่างวันที่ 14 15 มกราคม 2553

ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 


  

  

             

 

 

1.  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)                                           นามสกุล                                       อายุ               ปี

     Y  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง         หุ้นส่วนผู้จัดการ            กรรมการบริษัท            เจ้าของกิจการ         

                                             อื่นๆ  ( โปรดระบุ                                                                 )

Y  ชื่อสถานประกอบการ                                            ประเภทธุรกิจ                                        

Y            สถานที่ติดต่อเลขที่                หมู่ที่         ซอย                                      ถนน                                   

           ตำบล/แขวง                  อำเภอ/เขต                         จังหวัด                 รหัสไปรษณีย์             

          โทรศัพท์                            มือถือ                                 โทรสาร                                     

               E-Mail                                                             Website                                                                            

2.  อาชีพปัจจุบัน คือ                                                                                                                                                

3.  ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ท่านสนใจลงทุนประกอบกิจการ คือ

                  อาหาร               เครื่องดื่ม               บริการ                    ความงาม

             การศึกษา            อื่น ๆ เช่น                                                                                                         

 

                                                          ลงชื่อผู้สมัคร                                                                       

                                                                      (                                                                   )

 

Text Box: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ โทรศัพท์ : 02-547-5962 , 02-5475964 โทรสาร  : 02- 547-5963 ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ) 

 

 

 

 

 


กำหนดการอบรม

เรื่อง “ อาชีพสร้างรายได้  แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ”

ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2553

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

 

--------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.                  พิธีเปิด

09.00 – 12.00 น.                  การบรรยาย เรื่อง “ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์

โดย นายพีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีก  และแฟรนไชส์สากล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 14.30 น.                  บรรยาย เรื่อง “ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ ” ต่อ

14.30 – 16.00 น.                  การเสวนา  หัวข้อ “ ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์

                                                - นายกฤษฎ์  กาญจนบัตร                  บริษัท โมลี แคร์ จำกัด (ธุรกิจบริการคาร์แคร์)

                                                - นายบุลวุฒิ  รัตนธำรง                      มิลค์คลับ Dairy Farm (เครื่องดื่มประเภทนมสด)

                                                - นายสุภัค  หมื่นนิกร                         บริษัท อีซี่ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ จำกัด

                                                                                                                (EZ’S ไส้กรอก)

- ดำเนินรายการ โดย อาจารย์พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนา

  ธุรกิจค้าปลีกและ แฟรนไชส์สากล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553             

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                  บรรยาย เรื่อง “ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไชส์

                                                โดย รศ. ดร. สมชาย  รัตนชื่อสกุล  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อลงกรณ์ จำกัด

12.00 – 13.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.                  การบรรยาย เรื่อง “ ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจแฟรนไชส์

                                                โดย  นายชุมพล  ศิริวรรณบุศย์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบคุ้มครองและ

                                                ส่งเสริมในทรัพย์สินอุตสาหกรรม  กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.


สัมมนาเรื่อง อาชีพสร้างรายได้ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนา

"อาชีพสร้างรายได้ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ"

ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2552 เวลา 8.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 02-547-5962 , 02-5475964
โทรสาร  : 02- 547-5963

กลุ่ม: ทั่วไป

วันที่: 14/1/2553 ถึง 15/1/2553     
 
เวลา: 8:00-16:00 

สถานที่จัด: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่อยู่ของสถานที่จัด: 44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เบอร์โทรของสถานที่จัด: 0-2547-5050 สายด่วน 1570

ห้อง-ชั้น: ห้องประชุมชั้น 7

จำนวนคนสูงสุด: ไม่ระบุจำนวน

ค่าใช้จ่ายต่อคน: ไม่มีค่าใช้จ่าย

แผนที่: View

ผู้บรรยาย: อ.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

เอกสารประกอบ: ใบสมัครและกำหนดการ

ผู้จัดสัมมนา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วิธีเข้าร่วมการสัมมนาหรือการอบรม: -
 


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.healthstation.in.th/index1.html
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/
http://gotoknow.org/blog/krunoppol/
http://baankruaeed.wordpress.com/
http://ngaochan.hi5.com/
http://www.oknation.net/blog/subaltern
http://gotoknow.org/migrantworkers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก