ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

 

 

 

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาวุฒิสภาจัดสัมมนา “หยุดวิกฤตปัญหาคอร์รัปชั่น” 23 ธ.ค.นี้         

15 ธ.ค. 52  -            คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “หยุดวิกฤตปัญหาคอร์รัปชั่น” วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและนำประเด็นที่ได้มากำหนดหัวข้อในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “หยุดวิกฤตปัญหาคอร์รัปชั่น” ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการสัมมนาและให้ได้มาซึ่งประเด็นในการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น อันจะนำมาซึ่งองค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกวุฒิสภาและบุคคลในวงงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปัญหาการคอร์รัปชั้นในประเทศไทย  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายภาคส่วน อาทิ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี พรรคการเมือง อดีตนักการเมือง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าจะมีการอภิปรายเรื่อง “ตีแผ่ปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไทย โดยคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และรองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ผอ.โครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และในช่วงบ่ายมีการอภิปรายเรื่อง “หน้าที่วุฒิสภากับปัญหาคอร์รัปชั่น” โดย นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธาน กมธ.ศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และนายบุญเลิศ ช้างใหญ่ บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ ข่าว / เรียบเรียง--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.healthstation.in.th/index1.html
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/
http://gotoknow.org/blog/krunoppol/
http://baankruaeed.wordpress.com/
http://ngaochan.hi5.com/
http://www.oknation.net/blog/subaltern
http://gotoknow.org/migrantworkers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก