ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เปิดให้สำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กรมสรรพากรจัดสัมมนาเรื่อง "ลด แลก แจก แถมอย่างไร ได้ทั้งใจ...ได้ทั้งภาษี"
วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 8:30 น. - 12:00 น.
วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 12:30 น. - 16:30 น.
วันที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 8:30 น. - 12:00 น.
วันที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 12:30 น. - 16:30 น.
วันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 8:30 น. - 12:00 น.
วันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 12:30 น. - 16:30 น.
วันที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 8:30 น. - 12:00 น.
วันที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 8:30 น. - 12:00 น.
วันที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 12:30 น. - 16:30 น.
วันที่ 22 ธันวาคม 2552 เวลา 8:30 น. - 12:00 น.
วันที่ 22 ธันวาคม 2552 เวลา 12:30 น. - 16:30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารกรมสรรพากร (ซอยพหลโยธิน 7)

          วัน/เวลาที่จัดสัมมนา
 
          รอบที่1
          วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552
          เวลา 09.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนรับเอกสารเวลา 08.30 น.)

          รอบที่ 2
          วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552
          เวลา 13.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนรับเอกสารเวลา 12.30 น.)

          รอบที่ 3
          วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552
          เวลา 09.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนรับเอกสารเวลา 08.30 น.)

          รอบที่ 4
          วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552
          เวลา 13.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนรับเอกสารเวลา 12.30 น.)

          รอบที่ 5
          วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552
          เวลา 09.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนรับเอกสารเวลา 08.30 น.)

          รอบที่ 6
          วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552
          เวลา 13.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนรับเอกสารเวลา 12.30 น.)

          รอบที่ 7
          วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552
          เวลา 09.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนรับเอกสารเวลา 08.30 น.)

          รอบที่ 8
          วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552
          เวลา 13.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนรับเอกสารเวลา 12.30 น.)

          รอบที่ 9
          วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552
          เวลา 09.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนรับเอกสารเวลา 08.30 น.)

          รอบที่ 10
          วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552
          เวลา 13.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนรับเอกสารเวลา 12.30 น.)
 
          สถานที่จัดสัมมนา : ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร (ซอยพหลโยธิน 7)
          เหมาะสำหรับ : บริษัท,ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลและสำนักงานบัญชี และผู้สนใจทั่วไป

           สำหรับท่านที่สนใจประสงค์จะเข้ารับฟังการสัมมนาโปรดสำรองที่นั่งได้ที่
http://www.rd.go.th/publish/seminar/page1.html ช่องทางเดียวเท่านั้น
          เปิดให้สำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก โปรดรีบลงทะเบียนตามวัน เวลา และช่องทางที่กำหนด) ไม่มีที่นั่งเสริมให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่ง หรือสำรองที่นั่งไม่ทัน การสัมมนานี้ กรมสรรพากรจัดให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก