ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ปัญญาสมา พันธ์ฯ จะจัดให้มีการเสวนาระดมความคิดเห็นของนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “เส้นทางขับเคลื่อนแผนพัฒนารถไฟไทย” เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจการรถไฟ และการขับเคลื่อนให้แผนพัฒนารถไฟของไทยสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ อย่างเป็นรูปธรรม 
          ในการนี้ จะได้มีการนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากคณะทำงานปัญญาสมาพันธ์ฯ และเปิดเวทีระดมความเห็นจากนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานและคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนารถไฟของไทย ให้แก่รัฐบาลเพื่อพิจารณาผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จต่อไปได้
          จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังเสวนา “เส้นทางขับเคลื่อนแผนพัฒนารถไฟไทย” ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.healthstation.in.th/index1.html
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/
http://gotoknow.org/blog/krunoppol/
http://baankruaeed.wordpress.com/
http://ngaochan.hi5.com/
http://www.oknation.net/blog/subaltern
http://gotoknow.org/migrantworkers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก