ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2552 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (ห้อง5724) ชั้น 2 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 9.30 น. - 12.00 น.

  เนื่อง จากศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การค้าไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 1 ปี และในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยช่วงแรกจะเป็นการพัฒนาที่เน้นใช้ทุนที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เพื่อสร้างสินทรัพย์ของประเทศที่เป็นลักษณะของสินทรัพย์ที่จับต้องได้ เช่น สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร จากนั้นจะเริ่มพัฒนาใช้ศักยภาพของบุคลากรเป็นทุน เพื่อสร้างสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ จนถึงระดับสุดท้ายของการพัฒนาเศรษฐกิจคือการเข้าสู่โครงสร้างข องระบบเศรษฐกิจใหม่ และประเทศสามารถใช้ทุนทางปัญญา ในการผลิตสินทรัพย์ของประเทศที่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ 
          คณะกรรมการจึงได้จัดงานปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การค้าไทยสู่การค้าโลกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน” ขึ้นโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ จินารัตน์ ขึ้นในวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2552 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (ห้อง5724) ชั้น 2 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 9.30 น. - 10.30 น.
          หลังจากนั้นในเวลา 10.30 น. – 12.00 น. ได้จัดงานวิพากษ์หัวข้อ “การค้าไทย 1 ปี รุ่งหรือถดถอยกันแน่? ปัจจุบัน:อนาคต” โดยมีผู้ร่วมงานวิพากษ์ดังนี้ 
          1. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผศ.ดร.วีรศักดิ์ จินารัตน์ 
          2. คุณมังกร ธนสารศิลป์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          3. ดร.พจน์ ยงสกุลโรจน์

          คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายวศิน เพ็ญประทุม โทร. 0-2160-1490,0-2160-1493


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.healthstation.in.th/index1.html
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/
http://gotoknow.org/blog/krunoppol/
http://baankruaeed.wordpress.com/
http://ngaochan.hi5.com/
http://www.oknation.net/blog/subaltern
http://gotoknow.org/migrantworkers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก