ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 30 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม

ขอ เชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน มุมเศรษฐกิจกับซี.พี.ครั้งที่ 1/2553 ในหัวข้อ "รู้เท่าทัน...ข้อตกลงการค้าเสรี AFTA และ FTA อื่น ๆ" พบ 2 ผู้บริหารซี.พี. 1. คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านกฎระเบียบการค้า เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2. ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านกฎระเบียบการค้า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 30 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม 

          พบเรื่องราวน่าสนใจ อาทิ · ประเทศไทยกับผลได้/ผลเสียจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน · ปัญหา อุปสรรค หลังเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน · จาก AFTA สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) · โอกาสของประเทศไทยสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 5 ปีข้างหน้า · ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ โทรศัพท์ 02-625-8130 / 02-638-2743


--
     Weblink
seminar
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminarsat.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminardd.com
www.ipthailand.org
www.joetist.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก