ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

โครงการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน 4 ภูมิภาค
สกศ.เล็งดึงวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวีช่วยประชาสัมพันธ์การปฏิรูปการศึกษาในรอบที่สอง

           รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน 4 ภูมิภาคและผู้ประกอบการเคเบิลทีวีเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ที่สอง เพื่อต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงจำเป็นที่จะต้องหาภาคีเข้ามาร่วมงานให้เกิดการกระจายตัวของการทำงานร่วม กันทั้งประเทศ และเล็งเห็นว่าการนำวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวีมาเป็นสื่อช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง ในทุกวัย เพราะเป็นสื่อที่ใกล้ชิดประชาชน เข้าถึง และเข้าใจความต้องการของชุมชนนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้างทั่วประเทศ 
                 "การสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อการสร้างเครือข่ายทำงานกับสื่อโดยเฉพาะสื่อวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวี ให้มีความรู้ความเข้าใจ สาระประเด็นหลักของการปฏิรูปการศึกษาในรอบสอง สื่อเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลางถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าว สารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างกระแสให้ทุกภูมิภาคเข้ามาร่วมจัดการศึกษาแก่ลูกหลานเรา การจัดประชุมสัมมนาตามภูมิภาคต่าง จะจัด 5 ครั้ง ให้ครบทุกภูมิภาค โดย
                  ครั้งแรกจัดที่ภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
                  ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมรอยัลลิเวอร์ กรุงเทพฯ
                  ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
                  ครั้งที่ 4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
                  นอกจากนี้จะมีการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทั่วประเทศ อีก 1 ครั้ง ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
 สำหรับ ผลการสัมมนานั้นจะได้นำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการผลิตสื่อเพื่อเป็น กลไกสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป" เลขาธิการ สกศ.กล่าว
                 รศ.ธงทอง กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวี ทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่ www.onec.go.th และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งมายังศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา สำนักงานเลขาธิการ  สภาการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2668-7123 ต่อ 1116-7 โทรสาร. 0-2243-0083 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของ กทช. www.ntc.or.th

                  ครั้งที่ 1 ปิดรับสมัครแล้ว จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาฯ ภายในอาทิตย์หน้า

        ท่านสามารถ Download
  โครงการ  "ประชุมสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน 4 ภูมิภาคและผู้ประกอบการเคเบิลทีวีฯ"
  กำหนดการ  ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2   ครั้งที่ 3   ครั้งที่ 4   ครั้งที่ 5
 แบบตอบรับ
                      ครั้งที่ 1 : นครศรีธรรมราช 
                      ครั้งที่ 2 : กรุงเทพฯ 
                      ครั้งที่ 3 : เชียงใหม่ 
                      ครั้งที่ 4 : ขอนแก่น  
                      เคเบิลทีวี : กรุงเทพฯHotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.

1 ความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก