ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา
เรื่อง “นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : ทางออก และความเชื่อมั่น”
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. ท่าพระจันทร์


        สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จัดงานเสวนาเรื่อง “นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : ทางออก และความเชื่อมั่น” โดย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย นายสุเมธ รอบกุลเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด คุณรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา และคุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานที่ประชุม สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการเสวนา ตามวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร.02-5644440-49 ต่อ 1996-7

กำหนดการ
08.30 -09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.10 น. ประธานกล่าวเปิดการเสวนา
09.10-12.30 น. เสวนาเรื่อง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : ทางออก และความเชื่อมั่น
12.30 น. ปิดการเสวนา

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก