ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 9.30 - 12.30 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาด หลักทรัพย์ฯ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันวิจัยนครหลวงไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานเสวนา Crisis Watch ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 หัวข้อ “จับตาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ภายใต้วิกฤตความเชื่อมั่นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น” ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 9.30 - 12.30 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนดการ ดังนี้
9.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 10.30 น. เสวนาวิเคราะห์จับตาสถานการณ์เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
โดย รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
คณบดี และประธานโครงการสร้าง “CFO มืออาชีพ”
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยนครหลวงไทย
คุณสุกิจ อุดมศิริกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สถาบันวิจัยนครหลวงไทย

10.30 - 12.00 น. เสวนาวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในวิกฤตความเชื่อมั่นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น
โดย คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการบริหารระดับสูง
บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด
คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

12.00 - 12.15 น. สรุปสถานการณ์วิกฤตความเชื่อมั่นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น ผลกระทบต่อ
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
โดย คุณสุกิจ อุดมศิริกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สถาบันวิจัยนครหลวงไทย

12.15 - 12.30 น. ช่วงถามตอบ

12.30 น. จบการเสวนา

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก