ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารนานมีบุ๊คส์ สุขุมวิท 31

เนื่องด้วยบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ จัดงานเปิดตัวหนังสือทรงคุณค่าทางวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี2009 “ไฟดับไม่สิ้นแสง” จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและร่วมฟังเสวนา “ ไฟดับไม่สิ้นแสง ศรัทธายังไม่แล้งในเมืองลาว ”  โดย  คุณคำแสง  สีนนทอง ผู้เขียน  คุณปราโมทย์ ในจิต ผู้แปล คุณรุ่งมณี เมฆโสภณ นักเขียนและนักข่าวที่เชี่ยวชาญด้านอินโดจีน ดำเนินรายการโดย คุณกิติมาภรณ์ จิตราทร ใน วันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น.  ณ ห้องออดิทอเรียม  ชั้น 5 อาคารนานมีบุ๊คส์ สุขุมวิท 31
          พร้อมกันนี้ได้จัด ช่วงสัมภาษณ์พิเศษ(กลุ่มย่อย) คุณคำแสง  สีนนทอง  สำหรับท่านสื่อมวลชนเพื่อพูดคุยถึงแรงบันดาลใจและกว่าจะมาเป็นนักเขียน รางวัลซีไรต์ที่โด่งดังของประเทศลาว ในเวลา 16.00 – 17.00 น. ภายหลังงานแถลงข่าวเสร็จสิ้น

          กำหนดการ
          งานเปิดตัวหนังสือ “ไฟดับไม่สิ้นแสง”
          ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น.
          ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารนานมีบุ๊คส์ ซอยสุขุมวิท 31

14.00 น.   ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

14.30 น.   เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนลาว   กล่าวเปิดงาน
           ดร.วีระพงษ์ รามางกูร
              นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ  กล่าวแสดงความยินดี
            นางสุวดี  จงสถิตย์วัฒนา
              กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  กล่าวถึงความภาคภูมิใจในการจัดพิมพ์

14.45 น.   เสวนาในหัวข้อ   “ไฟดับไม่สิ้นแสง ศรัทธายังไม้แล้งในเมืองลาว ”
               ผู้เสวนา              
          คุณคำแสง  สีนนทอง       นักเขียนรางวัลซีไรต์ สปป.ลาว ปี 2009
          คุณปราโมทย์   ในจิต        ผู้แปล
          คุณรุ่งมณี   เมฆโสภณ      นักข่าว-นักเขียน  ผู้เชี่ยวชาญด้านอินโดจีน 
             ผู้ดำเนินรายการ   กิติมาภรณ์ จิตราทร   ผู้จัดรายการวิทยุ อุษาคเนย์ FM 96.5 อสมท.

16.00 น.             สรุปรายการและ ตอบข้อซักถาม

สอบถามรายละเอียด   อรชร  ตั้งวงษ์เจริญ  ฝ่ายสื่อสารการตลาด
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด โทร.02-662-3000 ต่อ  4304  โทรสาร 02-662-0919


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก