ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

 ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานเสวนา Crisis Watch โฉมใหม่ เจาะลึกประเด็นเด่น...จับตาประเด็นร้อน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ หัวข้อ “เจาะลึกโอกาส AFTA การค้าและการลงทุน” ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนดการ ดังนี้

9.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน

10.00 - 10.10 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
โดย คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10.10 - 10.30 น. กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย คุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์
รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.30 - 11.45 น. เสวนาวิเคราะห์ “เจาะลึก โอกาส AFTA การค้าและการลงทุน”
โดย ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม สายงานองค์กรระหว่างประเทศ
คุณเดช พัฒนเศรษฐพงษ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัททองไทยการทอ จำกัด
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

11.45 - 12.00 น. ถามตอบ/จบการเสวนา

ผู้ประสานงานสื่อมวลชน:
กนกวรรณ เข็มมาลัย 0-2229-2048
ณัฐยา เมืองแมน 0-2229-2043
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก