ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ห้องประชุมศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “จินตนาการปฏิรูปสื่อในทศวรรษหน้า”

September 14, 2010

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) เครือข่ายพลเมืองเน็ต มูลนิธิหนังไทย Siam Intelligence Unit (SIU) และ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “จินตนาการปฏิรูปสื่อในทศวรรษหน้า”

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  ห้องประชุมศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 น. ลงทะเบียน

13.00 น. ปาฐกถานำโดย รศ.ดร. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ประธาน คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.)
เรื่อง   “2543- 2553  ทศวรรษการปฏิรูปสื่อที่สูญเปล่า?”

14.00 น. แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “จินตนาการปฏิรูปสื่อในทศวรรษหน้า” โดย สุภิญญา กลางณรงค์  และ คณะ

14.30 น. ข้อเสนอต่อการปฏิรูปสื่อในทศวรรษนี้

สื่อสิ่งพิมพ์และวารสารศาสตร์ โดยนิดา หมอยาดี นำเสนอแทน อ.พรรษาสิริ กุหลาบ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
วิทยุและโทรทัศน์ โดย สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.)
อินเทอร์เน็ต โดย อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ Siam Intelligence Unit (SIU)
ภาพยนตร์ โดย สัณห์ชัย โชติรสเศรณี มูลนิธิหนังไทย
ดำเนินรายการโดย สุเทพ วิไลเลิศ  เลขาธิการ คปส.

ลงทะเบียนได้ที่ www.thainetizen.org รับจำนวนจำกัด
สำหรับ30 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนจะได้รับหนังสือ “จินตนาการปฏิรูปสื่อในทศวรรษหน้า”
และสามารถฟังการถ่ายทอดสัญญาณเสียงสด ได้ทางหน้าเว็บ www.thainetizen.org ในวันและเวลาดังกล่าว
--

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก