ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 12.30 - 16.00 น. ห้องบอลรูม โรงแรม โฟร์ซีซัน ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

     D:\โลโก้\UTCC_LOGO.jpg             THAN[1]      107KB_Logo(HC)L

 

กำหนดการสัมมนา

        

Professional Family Business

ธุรกิจครอบครัว...อยู่รอดอย่างมืออาชีพ

 

                                                        จัดโดย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา  12.30 16.00 น.  ห้องบอลรูม โรงแรม โฟร์ซีซัน ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

………………………………………………………………………………………………………………

 

12.30- 13.00 น.         ลงทะเบียน

13.00- 13.10 น.         ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและSMEs

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กล่าวเปิดงาน

13.10 - 14.00 น.        ดร.ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

บรรยายพิเศษ “การบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ”

14.00 - 15.30 น.        เสวนา รัก โลภ โกรธ หลง ในธุรกิจครอบครัว

- นายนพดล  ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการ

  บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

- นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย์  รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

                     บริษัท  สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

                   -  ดำเนินรายการโดย  ผศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์

  อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

15.30- 16.00 น.         ถาม-ตอบ

16.00 น.                  จบการสัมมนา  

 

///////////////////////////////////////////////////////

 

สำรองที่นั่งได้ที่ :      โทร 02-697-6351  คุณดวงเดือน

                                 โทร 02-697-6352  คุณทัศวรรณ

 --

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก