ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 12.30 - 16.00 น. ห้องบอลรูม โรงแรม โฟร์ซีซัน ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

   ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา Family Business วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 โรงแรมฟอร์ซีชั่น ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

          กำหนดการสัมมนา
Professional Family Business
ธุรกิจครอบครัว...อยู่รอดอย่างมืออาชีพ
จัดโดย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 12.30 – 16.00 น. ห้องบอลรูม โรงแรม โฟร์ซีซัน ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

12.30- 13.00 น. ลงทะเบียน

13.00- 13.10 น. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและSMEs
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเปิดงาน

13.10 - 14.00 น. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บรรยายพิเศษ “การบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ”

14.00 - 15.30 น. เสวนา “รัก โลภ โกรธ หลง ในธุรกิจครอบครัว”
- นายนพดล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการ
บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
- นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ดำเนินรายการโดย ผศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

15.30- 16.00 น. ถาม-ตอบ

16.00 น. จบการสัมมนา

สำรองที่นั่งได้ที่ : โทร 02-697-6351 คุณดวงเดือน
โทร 02-697-6352 คุณทัศวรรณ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02- 6976781-3 กองประชาสัมพันธ์

--

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก