ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

11-13 พ.ย. 2552 สานักงาน กทช. อาคารหอประชุม ชั้น 1

ตารางจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการประจาเดือน ตุลาคม ธันวาคม 2552 ลาดับ

รายการ

วัน

/เดือน/ปี

สถานที่

รูปแบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

งานประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยประจาประเทศไทย

18-19

ธ.ค. 2552

Digital Gateway

กิจกรรมเชิงวิชาการ

สพท.

(TRIDI)

โทร.

0 2575 4118 ต่อ

112

(คุณศักดิ์ดา)

จะทาการเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของ

TRIDI เร็วๆนี้

2

Work Shop : Development UCC Services on Web Base Conferences System

11-13

พ.ย. 2552

สานักงาน กทช. อาคารหอประชุม ชั้น

1

กิจกรรมเชิงวิชาการ

สพท.

(TRIDI)

โทร.

0 2575 4118 ต่อ 119 (คุณสบายใจ)

จะทาเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของ

TRIDI เร็วๆนี้


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.healthstation.in.th/index1.html
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/
http://gotoknow.org/blog/krunoppol/
http://baankruaeed.wordpress.com/
http://ngaochan.hi5.com/
http://www.oknation.net/blog/subaltern
http://gotoknow.org/migrantworkers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก