ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 18:00 - 21:00 น. ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว กรุงเทพมหานคร

ดนตรีเดือนตุลา

Activity Date: 
Wed, 2009-10-14 18:00

เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี 14 ตุลาคม 2516 และ 33 ปี 6 ตุลาคม 2519  งานนี้จึงจะจัดขึ้นเพื่อเชิดชูวีรกรรมอันห้าวหาญของวีรชน 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 19 ที่มีจิตใจกล้าต่อสู้ กล้าเสียสละเพื่อส่วนรวม ของมวลนิสิต นักศึกษาและประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในสังคม แม้ยังจะต้องต่อสู้อีกหลายต่อหลายครั้งเพื่อสถาปนาการปกครองของมวลมหา ประชาชน โดยอำนาจของมวลมหาประชาชน เพื่อมวลมหาประชาชนอย่างแท้จริง
 
บทเพลงที่ใช้แสดง: คัดเลือกบทเพลงเกี่ยวกับเดือนตุลาคมเป็นสำคัญ ทั้งในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2516 - 2519 และเพลงเดือนตุลาที่แต่งหลังปี 2519 รวมมากกว่า 40 เพลง

ไม่มีค่าเข้าชมการแสดง:
ในงานจะมีกล่องช่วยค่าเดิน ทางแก่นักดนตรี และกล่องรับบริจาคสำหรับอดีตนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย  ถ้ามีโอกาสอย่าลืมเตรียมตัว-ชักชวนมิตรสหายมาร่วมกันบริจาคเพื่อส่วนรวมด้วย

จัดโดย: คณะผู้จัดงานเพลงประชาชน ซึ่งดำเนินการจัดงานเช่นนี้มาแล้ว 3 ครั้งในปี 2552  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ cpt.song@gmail.com หรือ ติดต่อที่ คุณจันทิรา สระทองเขียว หมายเลขโทรศัพท์: 084.116.4992

รูปแบบการแสดง:
เป็นการร้องเพลงและแสดงดนตรี โดยผู้เข้าร่วมสามารถมีส่วนในการขับร้อง รำวง เพราะเพลงเหล่านี้คือเพลงของมวลมหาประชาชน
อย่างแท้จริง

พิเศษสุด: จะมีนักร้อง Original กิตติมศักดิ์ อาสามาร่วมร้องเพลงในงานนี้ด้วย

ฟรี แต่ที่นั่งมีจำกัดเพียง 150 ที่เท่านั้น จองด่วนตามลำดับก่อนหลัง  หากจองช้า-ที่นั่งหมดแน่นอน
ดูรายละเอียดและจอง Online ที่ http://cpt.igetweb.com

ในโอกาสครบรอบ 36 ปี 14 ตุลาคม 2516 และ 33 ปี 6 ตุลาคม 2519  คณะผู้จัดงานเพลงประชาชน จัดงาน "ดนตรีเดือนตุลา” เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันห้าวหาญของวีรชน 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 19 ที่มีจิตใจกล้าต่อสู้ กล้าเสียสละเพื่อส่วนรวม ของมวลนิสิต นักศึกษาและประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในสังคม ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552  18:00 – 21:00 น. ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว กรุงเทพมหานคร ชมฟรี แต่ที่นั่งมีจำกัดเพียง 150 ที่เท่านั้น

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/
http://newsblog9.blogspot.com/
http://bloghealth99.blogspot.com/
http://labour9.blogspot.com/
http://www.ksmecare.com/docSeminar/520902031848987.pdf
http://www-01.ibm.com/software/th/events/lotusliveevent/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก