ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

                  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยบวมน้ำเหลือง

"แขนโตขาโต บำบัดได้ โรคบวมน้ำเหลืองรักษาได้"

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๓ สู่การสถาปนาบรรทัดฐานภูษาบำบัด/ขันชะเนาะลดบวม

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น ๘

อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

(ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

 

 

ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………

ตำแหน่ง..………………………………………….………………………….

หน่วยงานต้นสังกัด………………………………………………….………………………………………………….

………………………………………………….………………………………………………………………….. ………………….

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………………………….. ………………….

………………………………………………….………………………………………………………………….. ………………….

        โทรศัพท…………………………………………………………………………………………….…………………………..

        Email………………………………………………………………………………………………….…………………………..

 

        กรุณาส่งมายังหมายเลขโทรสาร (Fax) 02-354-8395

         หรือทาง Email:    nujrama@gmail.com

         หรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่

-คุณยุพยงค์   โทร  02-354-8395  

 -คุณนฤมล   โทร 085-368-2555

 

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lymphedemathailand.com--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก