ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 - 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น 1 สำนักงานก.พ.นนทบุรี

สถาบัน พระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัด “เสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....” ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 – 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น 1 สำนักงานก.พ.นนทบุรี ผู้สนใจสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-527-7830 ต่อ 2409 

          กำหนดการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น

8.00 น. – 9.00 น. ลงทะเบียน

9.00 น. – 9.15 น. กล่าวเปิดการเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

9.15 น. – 10.35 น. นำเสนอแนวคิด เหตุผลความจำเป็น และประเด็นสาระสำคัญ
ของร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....

10.35 – 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.50 น. – 12.30 น. รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนา

12.30 น. – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. – 14.30 น. นำเสนอข้อสรุปประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็น
และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม

          ข้อมูลประชาสัมพันธ์ติดต่อ:
          ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า 
          โทรศัพท์: 0-25277830-9 ต่อ 2310 และ 2302
          โทรสาร: 0-2527-7822
          email :sirikamon@kpi.ac.th, worarat@kpi.ac.th


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.healthstation.in.th/index1.html
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/
http://gotoknow.org/blog/krunoppol/
http://baankruaeed.wordpress.com/
http://ngaochan.hi5.com/
http://www.oknation.net/blog/subaltern
http://gotoknow.org/migrantworkers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก