ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยการสนับสนุนของ หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “บรอดแบนด์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน (Meaningful Broadband Plan For Thailand)” ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เพื่อนำเสนอความคิดในมิติใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย โดยเปิดโอกาสให้คนไทยทุกระดับได้มีโอกาสเข้าถึงอินเตอร์เนตความเร็วสูงที่มี ราคาเหมาะสมและใช้งานง่าย โดยมี ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Meaningful Broadband......เพื่อชาวไทยทั่วประเทศ” โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

โครงการบรอดแบนด์ที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน หรือ Meaningful Broadband Plan For Thailand โดย Prof. Craig Warren Smith, Senior Advisor, Human Interface Technology Laboratory, University of Washington และ Senior Fellow ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ นำเสนอขั้นตอนการนำอินเตอร์เนตความเร็วสูงมาใช้ประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว ในระดับลึก และมีประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยการเติมเต็มช่องว่างที่เกิดจากการขาดนโยบายภาครัฐที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบ อินเตอร์เนตความเร็วสูงในประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตลาดอินเตอร์เนตความเร็วสูงครั้งประวัติศาสตร์ที่ผู้ ประกอบการไทยทุกกลุ่มมีส่วนร่วม และช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยผู้ใช้เครื่องมือสื่อสารที่มี รายได้ต่ำจำนวนกว่า ๒๘ ล้านคน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยทั้งในด้านการกระจายรายได้ การสร้างงานทั่วประเทศ การลงทุนที่จะตามมา ฯลฯ


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก