ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันที่ 21 ต.ค. 2552 09:00 - 16:00 น. ณ ห้องอโนมา 1-3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ งานสัมมาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอุตสาหกรรมค้าส่ง-ค้าปลีก

งานสัมมาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอุตสาหกรรมค้าส่ง-ค้าปลีก
  วันที่ 21 ต.ค. 52 - 21 ต.ค. 52
  เวลา 09:00 - 16:00
  สถานที่ ณ ห้องอโนมา 1-3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ

    


 
Related : อบรม/สัมมนา     
เอกสารแนบ:
      retail_industry_summit2009
  


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก