ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น

กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “กระทรวงพาณิชย์กับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Day)” เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการค้าระหว่าง ประเทศ ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น  ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “โอกาสการค้า การลงทุน ในต่างประเทศ” โดยเอกอัครราชทูต/ทูตพาณิชย์ต่างประเทศประจำประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการค้า ระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ แผนยุทธศาสตร์การค้าภูมิภาคสู่สากล (Local to Global) และข้อมูลการค้าจากทูตพาณิชย์ต่างประเทศประจำประเทศไทย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-6502 และ 02-507-6488 หรือ www.moc.go.th


          ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
          อุษณีย์ ถาวรกาญจน์
          ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์
          บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
          โทร.0 2354 3588 โทรสาร 0 2354 3589
          Email : usanee@incom.co.th


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก