ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

5 กมธ. วุฒิสภา จัดเสวนา ถอดบทเรียน 76 โครงการมาบตาพุด

20 ต.ค. 52               ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เผย จะร่วมกับ 4 กมธ.วุฒิสภา จัดเสวนาเรื่อง ถอดบทเรียน 76 โครงการมาบตาพุดหวัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ พร้อมร่วมกันหาแนทางแก้ไขปัญหา 21 ต.ค. นี้

                นางสาวรสนา  โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา กล่าวว่าจะร่วมกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข และคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง ถอดบทเรียน 76 โครงการมาบตาพุด ขึ้น ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม  2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

                ทั้งนี้ การจัดเสวนาดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างเวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรร่วมอภิปราย ซึ่งประกอบด้วย นายชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวิทย์  คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานและรองประธานคณะกรรมาธิการฯ  ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม และผู้แทนคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม โดยมีนายประสาร  มฤคพิทักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการฯดำเนินรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                อัญชิสา  จ่าภา         ผู้สื่อข่าว

                                                                                                                มันทนา  ศรีเพ็ญประภา         เรียบเรียง--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
blog
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก