ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก


กำหนดการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) – สายงานอุตสาหกรรม
เรื่อง “ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน”
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 2
โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก

08.30 – 09.45 น.
ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
09.45 – 10.00 น.
พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
(คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล)

กล่าวเปิด โดย ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
(คุณสันติ วิลาสศักดานนท์)

10.00 – 12.00 น.
เสวนา “ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โดย 1. คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2. คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมฯ
ดำเนินรายการโดย คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ


12.00 – 13.15 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 16.00 น.
สัมมนาระดมความคิดเห็น (แบ่งกลุ่มย่อย)
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 บทบาท ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ในแนวทางการสร้างคุณค่า(Value Creation) ด้วย เทคโนโลยี
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมและ
การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการดำเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์
(Cluster Development)
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการเชิงรุกในเวทีโลก หลังเปิด FTA
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อ
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม16.00 – 17.30 น.
นำเสนอสรุปผล การระดมความคิดเห็น (ถาม – ตอบ)
17.30 – 18.00 น.
แถลงข่าว
18.00 – 20.00 น.
งานเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมสัมมนา ( Cocktail) (อุตสาหกรรมเหล็กไทย Iron & Steel Institute of Thailand)
News Source: Thailand Iron and Steel Industry Club [>]

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.healthstation.in.th/index1.html
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/
http://gotoknow.org/blog/krunoppol/
http://baankruaeed.wordpress.com/
http://ngaochan.hi5.com/
http://www.oknation.net/blog/subaltern
http://gotoknow.org/migrantworkers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก