ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ โรงละครชั้น 16 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท


          ด้วยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จะจัดเสวนา เรื่อง "กูรูเศรษฐกิจ มองโลกมองไทย ปี 2010" 

          ในวันพุธที่  10  กุมภาพันธ์  2553 
          เวลา 13.00 - 17.00 น. 
          ณ โรงละครชั้น 16  อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 
          เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปให้สามารถรับมือกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง "ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลก หลังวิกฤติซับไพร์มและผลกระทบต่อประเทศไทย"  โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริษัท แอ๊ดวานซ์อะโกร จำกัด และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
          แถลงผลสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง "คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2010"   โดย ผศ.สุนิศา ประวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล์)
          เสวนา  เรื่อง "กูรูเศรษฐกิจ มองโลกมองไทย ปี 2010"    โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)), ดร.สมชัย จิตสุชน (ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาเศษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล (ประธานกรรมการนโยบายวิจัย มหาวิทยากรุงเทพ)

          ** รายละเอียดโครงการเสวนา + กำหนดการ + แบบตอบรับ + แผนที่ ตาม file ที่แนบมานี้  **  เข้าฟังเสวนาฟรี ... ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

          ผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สำรองที่นั่งโดยส่งใบตอบรับกลับไปที่ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ทาง Fax.02-350-3667  หรือ E-mail:           bangkokpoll@bu.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่  29  มกราคม  2553   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อ.กิตติศักดิ์, อ.อารีรัตน์ Tel.02-350-3676  ต่อ 1770, 1772
 
          ฝ่ายส่งเสริมการค้าและธุรกิจแฟชั่น
          สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
          (TGMA)--
โปรดอ่านบล็อก
http://www.pridiinstitute.com
http://www.nakkhaothai.com
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก