ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

สัมมนาฟรี!! "โอกาสของผู้ประกอบการไทยกับศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ" (10 ก.พ. 53)From: annop@thaitextile.org
To: annop@thaitextile.org
Subject: Fw: สัมมนาฟรี!! "โอกาสของผู้ประกอบการไทยกับศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ" (10 ก.พ. 53)
Date: Mon, 25 Jan 2010 14:29:19 +0700

[ยกเลิกรับข่าวสารได้ที่ www.thaitextile.org/temp/apply.asp]

เรียน กรรมการผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ
 
สัมมนาฟรี!!
"โอกาสของผู้ประกอบการไทยกับศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ"
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ  ห้องสัมมนา  ชั้น 3 อาคารศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
--------------------------------------------------
 
ในภาวะปัจจุบันที่อุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแข่งขันที่รุนแรงมากนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านแฟชั่นและการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ (Function) เป็นอีกแนวทางที่จะช่วยรักษาลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ๆได้
ดังนั้น  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในส่วนงานของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ให้มีศักยภาพที่จะมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอใหม่ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม   
 
ในงานสัมมนานี้ ท่านจะได้รับทราบข้อมูล และผลประโยชน์มากมาย...อาทิ...
1. โอกาสของผู้ประกอบการสิ่งทอไทยกับศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2. บริการต่างๆ  รวมทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ท่านสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทของท่านได้ทันที
3. เครื่องจักรฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จพื้นฐานและใหม่ล่าสุดในศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น Dohpho และ lab multi-coating m/c เป็นต้น
วิทยากร :  คุณนพดล เปี่ยมกุลวนิช และ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
 
สิทธิประโยชน์สำหรับท่านที่เข้าร่วมฟังการสัมนา...

1. ค่าสมัครสมาชิกศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ลด 50 % (เดิม 1,000 บาท ลดเหลือ 500 บาท) เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการใช้บริการที่ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 10 - 30 % หรือตาม โปรโมชั่นในแต่ช่วงของศูนย์ฯ ตลอดปี 2553
2. รับหนังสือฟรีจำนวน 2 เล่ม ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน (หนังสือคู่มือ แนวทางการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ และ หนังสือนวัตกรรมสิ่งทอ)
 
download ใบสมัครได้ที่ www.thaitextile.org/temp/app0210.pdf
 
ติดต่อสอบถามได้ที่: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทร 02-713-5492-9 ต่อ 413, 408 (กรวิกา, ศศิมา)
โทรสาร 02-713 5492-9 ต่อ 415
e-mail: sasima@thaitextile.org
 
 
 


Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก