ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

วันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 9:00 น. - 16:00 น. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เรื่อง"อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ จะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในปี 53"
วันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 9:00 น. - 16:00 น.
 พิมพ์ |  อีเมล์
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่

          ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดที่จะจัดการเสวนา เรื่อง"อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ จะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในปี 53" ขึ้น ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ ให้เกียรติกล่าวเปิดการเสวนาโดย นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
กำหนดการ
 
08.30 - 09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00 - 09.05 น.           กล่าววัตถุประสงค์ 
                                        โดย คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล 
                                        ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

09.05 - 09.30 น.           กล่าวเปิดการเสวนา และรับรับฟังการบรรยายพิเศษ
                                        เรื่อง "โอกาส หรือ อุปสรรค การดำเนินธุรกิจปศุสัตว์ ในทศวรรษหน้า" 
                                        โดย คุณยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

09.45 -11.50 น.           เสวนาเรื่อง "อาหารสัตว์..จะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในปี 53"
                                        โดย คุณนพพร วายุโชติ
                                        สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
                                        คุณเสรี เด่นวรลักษณ์ 
                                        นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย 
                                        คุณนัคนันท์ ชิตอรุณ
                                        นายกสมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

11.50 - 12.00 น.           ถาม-ตอบ

12.00 - 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.           เสวนาเรื่อง "อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์...จะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในปี 53"
                                        โดย คุณอุทัย ตันติพิมลพันธ์
                                        สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
                                        คุณอดิศร์ กฤษณวงษ์
                                        ผู้แทนสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย
                                        คุณสุรชัย สุทธิธรรม
                                        นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
                                        นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
                                        นายกสมาคมสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
                                        คุณสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
                                        ผู้แทนสมาคมกุ้งไทย

16.00 - 16.15 น.           ถาม-ตอบ และปิดการเสวนา
                                        ดำเนินรายการโดย 
                                        ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย 
                                        ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 09.45 -10.15 น.
          ช่วงบ่าย เวลา 14.30-14.45 น
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
          ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
          โทร.02-622-1867-76 ต่อ 401-407


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
chun
http://tham-manamai.blogspot.com /sundara        
http://dbd-52hi5com.blogspot.com/ dbd_52
http://thammanamai.blogspot.com/ อายุวัฒนา
http://sunsangfun.blogspot.com/ suntu
http://originality9.blogspot.com/ originality
http://wisdom1951.blogspot.com/ wisdom

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก