ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 13 มกราคม 2553 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ

 กรม เจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง "โอกาสทางการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนของผู้ประกอบการ (SMEs) กับการเป็น AEC : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเปิดเสรีสาขาสินค้า สาขาบริการ ในอาเซียน สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงทราบข้อมูลเพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2553 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
          กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวการสัมมนาดังกล่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ในการจัดสัมมนา ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณปิยะนันท์ ภิรมย์ฉัตรเพชร ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2734 1791 ต่อ 114 และ 08 1714 6700


--
     Weblink
seminar
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminarsat.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminardd.com
www.ipthailand.org
www.joetist.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก