ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

ร่างกาหนดการสัมมนา
"อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย"
จัดโดยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย
วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 8.30 – 12.30 น.
ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-09.10
กล่าวเปิดโดย
นายนิตย์ พิบูลย์สงคราม ประธานกรรมการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย* 09.10-09.30 ปาฐกถาพิเศษ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย" ฯพณฯ อลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
09.30-10.15
นาเสนอผลการศึกษา มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการประเมินความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทย
โดย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 10.15-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.30
เสวนา เรื่อง "จัดการทรัพย์สินสร้างสรรค์อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาของไทย"
 คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง - กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จากัด
 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร – กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) จากัด (มหาชน)
 คุณบอย โกสิยพงษ์ - นักแต่งเพลง นักร้อง โปรดิวเซอร์ เจ้าของค่ายเพลง เลิฟอีส บริษัท โปรดักชั่น เฮ้าส์
 คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช – ผู้อานวยการด้านที่ปรึกษาการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC
ดาเนินรายการโดย ดร.สายสวรรค์ วัฒนพานิช ผู้อานวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาโครงการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย 12.30 - 13.30 รับประทานอาหารเที่ยง
* อยู่ในระหว่างการเชิญ

--
โปรดอ่านบล็อก
twitter
mondayblog /senateblog
tuesdayblog/designblog
wednesdayblog/senateblog
thursdayblog/blog1951/sunnews9
fridayblog/9fridayblog
saturdayblog /kratongblog
sundayblog /chun1951
http://www.sahavicha.com
http://teetwo.blogspot.com
http://www.nakkhaothai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก