ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลลูม โรงแรมเอเชีย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมสัมมนาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ ค่าบริการธุรกิจนำเที่ยว

เวลา 09.00 น.
          กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมสัมมนาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าบริการ ธุรกิจนำเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อร่วมกำหนดตั้งราคาทัวร์ขั้นต่ำจากทั้งภาค รัฐและเอกชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาท่องเที่ยว สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมผู้ประกอบการสัมพันธ์ไทย-จีน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลลูม โรงแรมเอเชีย 
          เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาท และความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะการช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในฐานะที่เป็นแหล่งรายได้ และจากสถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจนำเที่ยวมีการแข่งขันทางธุรกิจโดยจัดให้ บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย การกำหนดราคาค่าบริการ ที่แตกต่างกันไป บางแห่งกำหนดราคาสูง เมื่อเทียบกับบริการที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในการซื้อบริการ อันจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
          ทั้งนี้ จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานค่าบริการธุรกิจนำ เที่ยวขั้นต่ำ โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจากต่างประเทศขึ้น เพื่อที่คณะอนุกรรมการชุดนี้จะได้ทำหน้าที่ดำเนินการกำหนดกรอบการยกร่าง ระเบียบหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวใน ประเทศไทย ให้เกิดความเหมาะสมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งราคา ที่จะกำหนดนั้นจะออกเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมบริษัททัวร์ต่อไป 

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
          กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
          โทร02-3560711


--
โปรดอ่านบล็อก
http://www.pridiinstitute.com
http://www.nakkhaothai.com
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก