ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ สร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ ตามกำหนดการ ดังนี้

09.00 น. ลงทะเบียน
10.00 น. รายงานความสำคัญโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
10.15 น. พิธีลงนามความร่วมมือโครงการสร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่ม ประสิทธิภาพภายในองค์กร โดย นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11.00 น. พิธีลงนามความร่วมมือโครงการสร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่ม ประสิทธิภาพภายในองค์กร ระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ 20 องค์กรพันธมิตร
11.30 น. พิธีเปิด โครงการสร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร (Productivity Facilitator) กล่าวรายงานภาพรวมการดำเนินโครงการ โดย ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงบทบาทและการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
โดย นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
12.00 น. จบพิธีการ

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก