ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

"สัมมนาทางเลือกใหม่ของธุรกิจ" ปีงบประมาณ 2553 เวลา 08.30 -16.30 น. จัดที่ห้องประชุมชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปฏิทินกิจกรรม "สัมมนาทางเลือกใหม่ของธุรกิจ"  ปีงบประมาณ  2553

ภายใต้โครงการ  "ศูนย์ปรึกษาธุรกิจ  Business  Clinic"
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม  
การสัมมนา  
20  มกราคม  2553  การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต  (เช้า)  
 การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน  (บ่าย)  
ปรึกษาธุรกิจ  
21 - 22  มกราคม  2553  การตลาด , การเงิน , การส่งออก  และการทำธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ    
การสัมมนา  
24  กุมภาพันธ์  2553  ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับบทบาท  SMEs  ไทย   (เช้า)  
 การเริ่มต้นธุรกิจส่งออก  (บ่าย)  
25  กุมภาพันธ์  2553   การลงทุนต่างประเทศ  (เช้า)  
 กลยุทธการส่งเสริมการตลาด  (บ่าย)  
ปรึกษาธุรกิจ  
26  กุมภาพันธ์  2553  การตลาด , การเงิน , การลงทุน และการเริ่มต้นธุรกิจส่งออก  
การสัมมนา  
24  มีนาคม  2553  การปรับตัวเมื่อเป็น  AEC  
25  มีนาคม  2553  การใช้ประโยชน์จาก  FTA  
ปรึกษาธุรกิจ  
26  มีนาคม  2553  การตลาด , การเงิน , การลงทุน และการส่งออก  
การสัมมนา  
28  เมษายน  2553  การจัดการ  Logistics  และพิธีการศุลกากร  
ปรึกษาธุรกิจ  
29 - 30  เมษายน  2553  การตลาด , การเงิน , การลงทุน และการจัดการ  Logistics  
   

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม

การสัมมนา

26  พฤษภาคม  2553  สร้างแบรนด์  Branding  และ  Packaging
ปรึกษาธุรกิจ

27 - 28  พฤษภาคม  2553  การตลาด , การเงิน , การลงทุน และการส่งออก

การสัมมนา

23  มิถุนายน  2553  การตลาดสร้างสรรค์  Creative Marketing

24  มิถุนายน  2553  E - Marketing

ปรึกษาธุรกิจ

25  มิถุนายน  2553  การตลาด , การเงิน , การลงทุน การส่งออก  และการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

28 - 30  กรกฎาคม  2553  การตลาด , การเงิน , การลงทุน การส่งออก  และการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

25 - 27  สิงหาคม  2553  การตลาด , การเงิน , การลงทุน การส่งออก  และการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

22 - 24  กันยายน  2553  การตลาด , การเงิน , การลงทุน การส่งออก  และการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

กิจกรรมสัมมนา    เริ่มเวลา 08.30 -16.30 น.  จัดที่ห้องประชุมชั้น 7  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กิจกรรมให้คำปรึกษา  เริ่มเวลา 08.30 - 16.30 น.  จัดที่สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ชั้น 12  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     

สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ  ชั้น 12  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

44/100   ถนนนนทบุรี 1  ตำบลบางกระสอ 

อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000

โทรศัพท์  02-5475964 , 02-5475158     โทรสาร  02-5475963-4

E-mail: training@dbd.go.th  www.dbd.go.th


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809/wordcamp-bangkok-2009-pool-party

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก