ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 - 14.00 น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

PORTFOLIOS*NET

เชิญชวนร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศิลปะภาพถ่าย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศิลปะภาพถ่าย
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะภาพถ่ายในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะภาพถ่ายขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศิลปะภาพถ่ายอย่างมีทิศทาง และเป็นระบบ 

เพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศิลปะภาพถ่ายอย่างแท้จริง สำนักงานฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยสำนักงานฯ จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้จากที่ประชุมไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปะภาพถ่าย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งแบบตอบรับได้ทางอีเมลล์ หรือ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โทร.02-422-8829 แฟกซ์ 02-422-8831


กำหนดการ
9.00-9.30 น. ลงทะเบียน
9.30-9.40 น. ชี้แจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์
โดย นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
9.40-10.00 น. นำเสนอวิดีทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะภาพถ่าย
10.00-12.00 น. เสวนา และระดมความคิดเห็นจากที่ประชุม

ผู้ร่วมเสวนา
๑) คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
๒) คุณมานิต ศรีวานิชภูมิ ศิลปินภาพถ่าย
๓) คุณสถิตย์ เลิศในเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภาพถ่าย
๔) คุณขจร พีรกิจ กรรมการสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยฯ และผู้้เชี่ยวชาญด้าน software บริษัท Adobe
๕) คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน ผู้ประกอบการบริษัท Image Quality Lab
๖) คุณจีระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์/ผู้ก่อตั้ง สห+ภาพชุมชนคนถ่ายภาพ

ดำเนินรายการโดย
อ.สรรเสริญ มิลินทสูต คณบดีคณะศิลปกรรม มหาวิทยลัยกรุงเทพ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ประธานรับฟังยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปะภาพถ่ายเดินทางมาถึง
13.05-13.15 น. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
รายงานสรุปการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะภาพถ่าย
13.15-13.25 น. คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย
นำเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะภาพถ่าย
13.30-14.00 น. ประธานกล่าวขอบคุณเครือข่ายที่ช่วยการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปะภาพถ่าย 
พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ฯ
14.00 น. แถลงข่าว
--
โปรดอ่านบล็อก
http://www.pridiinstitute.com
http://www.nakkhaothai.com
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก