ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันที่ 17-19 ก.พ.นี้ ที่โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ "ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7018 ข่าวสดรายวัน


"สวรส.-สสส."จัดประชุมระบบข้อมูลข้าวสารสุขภาพ
น.พ.พงษ์ พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ โดยเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 ในวันที่ 17-19 ก.พ.นี้ ที่โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ ภายใต้หัวข้อการประชุม "ข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง" การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะทำให้เกิดบุคลากรทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการสร้างข้อมูลระดับพื้นที่ให้เข้มแข็งและเกิดการพัฒนาต่อ และการสร้างเครือข่ายคนทำงานด้านข้อมูลร่วมกันเนื่องจากปัจจุบันระบบฐาน ข้อมูลทางสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในการนำมาประกอบการตัดสินใจในเชิง การบริหารที่มีประสิทธิภาพ

"สถานการณ์ในไทยขณะนี้พบว่า ส่วนกลางเป็นผู้ออกนโยบายในการเก็บข้อมูลต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ใช้ แต่ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ซึ่งเก็บข้อมูลกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทำให้คุณภาพและความสมบูรณ์ของข้อมูลมีต่ำ เพราะผู้ปฏิบัติไม่เห็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล จึงเกิดปัญหาว่ามีข้อมูลจำนวนมาก แต่ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้" น.พ.พงษ์พิสุทธิ์ กล่าว


หน้า 28
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809/wordcamp-bangkok-2009-pool-party

1 ความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก