ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 13.00-17.00 ณ ห้องฟอร์จูน 4 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดา

          DMaSStech บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบป้ายดิจิตอล (Digital Signage) ครบวงจร โดยที่ผ่านมามีผลประกอบและการเติบโตที่มากขึ้น จนได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของระบบ hardware และ software ของบริษัท CAYINTECH ไต้หวัน เพื่อเป็นการเพิ่มเครือข่ายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีงานสัมมนาบริษัทกลุ่ม
System Integrator ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเปิดตัวและแนะนำบริษัท DMaSStech ในฐานะตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CAYIN อย่างเป็นทางการ
          2. เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านการเติบโตและ Trend ของ Digital Signage แก่บริษัทคู่ค้า
          3. เพื่อนำเสนอสินค้าและ Solution DMaSStech ทั้งหมดรวมทั้ง turnkey solution ที่เกี่ยวข้อง
          4. เพื่อเพิ่มจำนวนบริษัทที่เป็น potential reseller ของ DMaSStech
          5. เพื่อนำเสนอ Business model สำหรับการทำธุรกิจระหว่าง DMaSStech กับ บริษัทคู่ค้า

กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน
          บริษัท System Integrator, IT solution และที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 บริษัท

วันเวลา สถานที่
          วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 13.00-17.00 ณ ห้องฟอร์จูน 4 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดา

รายละเอียดของงาน
          เป็นงานที่แสดงและให้เห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากจำนวนการเพิ่มขึ้นของการใช้งาน Digital Signage แบบต่างๆ โดยนำเสนอ Solution ของ DMaSStech ที่เน้นในเรื่อง Digital signage hardware และ software ในแต่ละรุ่น เพื่อดึงดูดให้บริษัทคู่ค้าเกิดการนำไปเสนอกับลูกค้า end user พร้อมสร้างเครือข่าย reseller ของ DMaSStech โดยในงานจะประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ของ DMaSStech เป็นหลัก คือ Cayin และเสริมด้วย partner ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น จอ LCD การติดตั้งและ decorate และการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจจากตัวแทนจากบริษัท CAYINTECH ซึ่งบินตรงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งเปิดโลกของ Digital Signage Content โดย อ.เวทิต ทองจันทร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
          นอกจากการบรรยายแล้ว ยังมีตัวอย่างสินค้าบางส่วนให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและสั่งจองเพื่อเป็น demo ในราคาพิเศษด้วย พร้อมแจกของที่ระลึก

กำหนดการ

13.00 น.           ลงทะเบียน
13.30 น.           เปิดงานโดย คุณเสถียร ทันต์เจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของงาน
13.45 น.           แนะนำ บริษัท DMaSStech
14.00 น.           แนะนำ บริษัท Cayintech ผู้ไว้วางใจ DMaSStech ให้เป็นตัวแทนรายเดียวในประเทศไทย
14.15 น.           แนะนำ Digital Signage opportunity
14.30 น.           แนะนำ Product & Solution จาก DMaSS
15.15 น.           Tea break
15.30 น.          แนะนำการนำไปใช้และการนำเสนอ content โดย อ.เวทิต ทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชา Digital
                         Media คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
15.50 น.           แนะนำ ผลิตภัณฑ์จอ LCD SAMSUNG
16.10 น.           Business Model
16.30 น.           สอบถามข้อสงสัย / จับรางวัล

          **ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

          ผู้ประสานงาน: คุณกองทิพย์ สาแก้ว Email: sale1.dmass@gmail.com
          บริษัท ดีแมสเทค จำกัด 1350/131 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น10 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
          02-7195581, โทรสาร 02-7195582 www.dmassthailand.com


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
http://lifeanddeath2mcu.blogspot.com
http://www.parent-youth.net
http://www.tzuchithailand.org
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://dbd-52.hi5.com
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก