ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ โถงนิทรรศการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการแถลงข่าว "การสนับสนุนบทบาทสตรีไทย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาคการเงิน" ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ โถงนิทรรศการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก ตามกำหนดการดังนี้

13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบียน

14.00 น.- 14.05 น. กล่าวต้อนรับ
โดย คุณภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14.05 น.-14.10 น. กล่าวความเป็นมาการจัดงานวันสตรีไทย 2552
โดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล
ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

14.10 น.-14.20 น. กล่าวสรุปภาพรวมการให้การสนับสนุนของภาคการเงิน
โดย คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน
ประธานคณะกรรมการประสานงานสถาบันการเงิน

14.20 น.- 15.15 น. ผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนกล่าวถึงกิจกรรมที่ดำเนินการ
คุณภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
ประธานสมาคมธนาคารไทย
คุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
คุณสาระ ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
คุณรัชนี นพเมือง
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
รองผู้อำนวยการอาวุโส
ธนาคารออมสิน
คุณพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณศศิณี ภัททิยกุล
ผู้อำนวยการอาวุโส
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

15.15 น.-15.30 น. ประธานสภาสตรีรับมอบการสนับสนุนจากผู้แทนหน่วยงาน

15.30 น. ถ่ายภาพที่ระลึก / จบการแถลงข่าว

          ผู้ประสานงานสื่อมวลชน:
          กนกวรรณ เข็มมาลัย 0-2229-2048
          วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร 0-2229-2797
          ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 
 
แบ่งปันความทรงจำกับคนอื่นๆ ที่คุณต้องการทางออนไลน์ได้ คนอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก