ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. . .
สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนดจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. . . . . ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ และได้เรียนเชิญประชาชน บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๑๘๐ คน

 

การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากบัตรเครดิต รวมทั้งผลกระทบต่างๆ
๒. เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. . . . . จากประชาชน บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการคุ้มครองผู้บริโภค
๓. เพื่อนำความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากการสัมมนามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต


(นางจิรารัตน์ วนาพัทธ์ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ)


--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.parent-youth.net
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://www.projectlib.in.th
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.nstda.or.th/th
http://www.arda.or.th
http://www.nppdo.go.th
http://www.tlcthai.com
http://dbd-52.hi5.com
http://www.oknation.net/blog/assistance
http://weblogcamp2009.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก