ใครๆก็แก้กฎหมายได้(คุณก็ด้วย)
Bookmark and Share

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.00 น. ณ Eden Zone ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดเยาวชน "ท่าอากาศยานไทย ผูกพันชีวิตไทย" ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.00 น. ณ Eden Zone ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2552 ณ Eden Zone ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
กำหนดการ
 
เวลา 16.00 น.           - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
                                        เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
                                 - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
                                        คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
                                        คณะกรรมการจัดงาน เฝ้ารับเสด็จ
                                 - ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานถวายช่อดอกไม้
                                 - เสด็จเข้าสู่ที่ประทับ
                                        (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
                                 - ประทับพระเก้าอี้ 
                                 - ผู้แทนคณะกรรมการ จัดงานเข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร
                                 - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
                                 - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนโครงการจิตรกรรมฝาผนังวิหาร 
                                        ณ วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
                                 - ผู้แทนคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร เบิกตัวนักเรียนผู้ชนะรางวัล เพื่อเข้ารับประทานรางวัล 
                                        (จำนวน 4 รางวัล)
                                 - ผู้แทนคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร เบิกตัวผู้บริหารโครงการจัดประกวด 
                                        เข้ารับประทานของที่ระลึก (จำนวน 4 ราย)
                                 - เสด็จทรงตัดแถบแพรเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล
                                 - ทอดพระเนตรนิทรรศการ
                                 - ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก
                                 - ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน (จำนวน 2 ชุด)
                                 - เสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่ง
                                        (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
                                 - เสด็จกลับ
                                 การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
          สำนักสื่อสารองค์กร
          โทรศัพท์ 0-2535-1042
          โทรสาร 0-2535-4099
          E-mail : aotpr@airportthai.co.th


 
 
ด้วย Windows Live คุณสามารถจัดการ แก้ไข และ แบ่งปันภาพถ่ายของคุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก